Reserva

USUARIOS DE TRES OU MÁIS DÍAS SEMANAIS (Todas as semanas)

BONO 10 DÍAS DE COMEDOR – 65 €           

 • Para usuarios habituais do servizo de comedor un mínimo de 3 días á semana, ofrécese a posibilidade de adquirir un bono desconto de 10 días por 65€.
 • A solicitude do bonodeberá facerse ata o xoves da semana anterior (último día) ao correo do comedor: comedor@colegioayala.com
  • Daráselles cita por correo para a súa adquisición en secretaría: martes e xoves de 9:00 a 9:30
 • Comunicación expresa dos días que se fará uso do bono no mes.
 • Pago no momento da adquisición do bono.

USUARIOS DE MENOS DE TRES DÍAS SEMANAIS

 • Aqueles alumnos que acudan ao comedor menos de 3 días a semana.
 • A solicitude deberá facerse ata o xoves da semana anterior (último día) ao correo do comedor: comedor@colegioayala.com de forma semanal.
 • Poderá solicitarse de forma mensual sempre e cando sexan os mesmos días todas as semanas (todos os martes, todos os luns e xoves…).

FORMA DE PAGO DO COMEDOR (CON OU SEN BONO)

 • Pago por adiantado en secretaría de forma semanal ou mensual
 • Cantidade exacta nun sobre pechado cos seguintes datos:
  • Nome completo do/ alumno/a
  • Curso
  • Días que se pagan
  • Cantidade aboada

ANULACIÓN DE MENÚS

 • Só se poderá anular a solicitude dun día de comedor ata as 13:00 horas do día anterior a través do correo do comedor.

Non se aceptarán anulacións fóra dese prazo salvo causa xustificada e sempre e cando a empresa do catering acepte a cancelación.

TODOS OS USUARIOS TEÑEN A OBRIGA DE COMUNICAR CALQUERA ALERXIA OU INTOLERANCIA Á XESTIÓN DO COMEDOR E ENTREGAR UN INFORME MÉDICO.

SÓ MADRUGADORES

 • 1.50€/día por alumno
 • A partir das 8:00 ata as 9:00 coidados e acompañados por un/unha monitor/a que os levará ata as filas de entrada.

MADRUGADORES CON ALMORZO

 • 2€/día por alumno
 • A partir das 8:00 ata as 9:00, tomando o almorzo no centro escolar, coidados e acompañados por un/unha monitor/a que os levará ata as filas de entrada.
 • Aconséllase que aqueles alumnos que almorcen no centro traian un pequeno neceser na mochila con cepillo e pasta de dentes para fomentar uns hábitos de vida saudables.

SOLICITUDE E PAGO

 • A solicitude farase ata o xoves da semana anterior (último día) ao correo do comedor: comedor@colegioayala.com Poderá solicitarse de forma mensual sempre e cando sexan os mesmos días todas as semanas (todos os martes, todos os luns e xoves…).
 • Pago por adiantado en secretaría de forma semanal
 • Cantidade exacta nun sobre pechado cos seguintes datos:
  • Nome completo do/ alumno/a
  • Curso
  • Días que se pagan
  • Cantidade aboada

ANULACIÓN DA SOLICITUDE DUN SERVIZO

 • Só se poderá anular a solicitude dun día de madrugadores/almorzos ata as 13:00 horas do día anterior a través do correo do comedor.
 • Non se aceptarán anulacións fora dese prazo salvo causa xustificada.

TODOS OS USUARIOS TEÑEN A OBRIGA DE COMUNICAR CALQUERA ALERXIA OU INTOLERANCIA Á XESTIÓN DO COMEDOR E ENTREGAR UN INFORME MÉDICO.

INSTRUCCIONES EN CASTELLANO

PODE TAMÉN REALIZAR A RESERVA MEDIANTE O FORMULARIO A CONTINUACIÓN