Todos los trámites y documentos

Secretaría Virtual

NORMATIVA E LIGAZÓNS DE INTERESE DO FONDOS DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA MATERIAL

RECORDATORIO: Prazo de presentación ata o 19 de xuño de 2020 (incluído)

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica.

Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21.

Prazo de presentación: do 20 de maio ao 19 de xuño de 2020 (incluído)

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación informática «fondolibros» a través da sede electrónica da Xunta de Galicia,

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Resumo do procedemento

Orde do 12 de maio de 2020 (DOG)

Extracto da Orde do 12 de maio de 2020 (DOG)

Modelos de solicitude: Anexo I -Anexo II

Máis información:

Axudas libros de texto e material escolar

Educación abre o prazo para que as familias soliciten axudas para libros e material escolar e acceso ao fondo solidario da Xunta

Procedemento ED330B - Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

CPR Ayala

Si te interesa nuestra propuesta educativa
solicita más información