Libros e Material 24/25

LISTADOS DE LIBROS E MATERIAL PARA O CURSO 24/25

LISTADOS DE LIBROS

INFANTIL


PRIMARIA


SECUNDARIA


LISTADOS DE MATERIAL

INFANTIL


PRIMARIA


SECUNDARIA

material a empregar polo alumnado nas distintas materias na Educación Secundaria será indicado polo profesorado correspondentes durante os primeiros días do curso.