Todos los trámites y documentos

Secretaría Virtual

DOCUMENTO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

Incluimos nesta nova o documento descargable en PDF "Documento de declaración responsable" que deberá ser asinado e polo que as familias se comprometen a comprobar diariamente a súde da nena ou do neno segundo o publicado no protocolo COVID na páxina 16 facendo a comprobación da sintomatoloxía COVID presente no Anexo I do devandito protocolo na páxina 63.

O primeiro día da clase, o alumnado levará copia en papel da declaración reponsable para cubrir na casa.

Pódese descargar o documento no botón inferior:

DOCUMENTO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

CPR Ayala

Si te interesa nuestra propuesta educativa
solicita más información