Todos los trámites y documentos

Secretaría Virtual

Documentación

DOCUMENTO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

Incluimos nesta nova o documento descargable en PDF "Documento de declaración responsable" que deberá ser asinado e polo que as familias se comprometen a comprobar diariamente a súde da nena ou do neno segundo o publicado no protocolo COVID na páxina 16 facendo a comprobación da sintomatoloxía COVID presente no Anexo I do devandito protocolo na páxina 63.

O primeiro día da clase, o alumnado levará copia en papel da declaración reponsable para cubrir na casa.

Pódese descargar o documento no botón inferior:

DOCUMENTO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

PLAN DE CONTINXENCIA DO CPR AYALA 21-22

Desde o centro adxuntamos para información das familias o PLAN DE CONTINXENCIA que establece o Plan Covid da Consellería de Educación e que ten por finalidade establecer os procesos para o reinicio da actividade da actividade académica presencial no caso de se teña que interromper a actividade lectiva no caso de aparecer un gromo que supoña o cese da actividade presencial nun aula, etapa educativa ou en todo o centro.

IMPORTANTE: Nos vindeiros días subiremos á web un PDF descargable cunha declaración responsable dos proxenitores ao inicio do curso escolar para ser asinada. Porén, a medición de temperatura ou a avaliación doutros síntomas compatibles coa COVID-19 será realizada no seo da familia de forma diaria antes de acudir pola mañá ao centro escolar. 

 

 PLAN DE CONTINXENCIA DO CPR AYALA CURSO 21-22 con horarios espello

CPR Ayala

Si te interesa nuestra propuesta educativa
solicita más información