Instrumento de información, de aprendizaje, de comunicación y encuentro

Sigue toda la actualidad del centro
y programación de eventos


Información de interese sobre a 3ª Avaliación

Os centro educativos vimos de recibir desde a Consellería de Educación unhas orientacións provisionais para o desenvolvemento do Terceiro Trimestre. Estas orientacións están aínda pendentes de seren modificadas ou completadas desde o Ministerio de Educación  e poden ser consultadas nesta ligazón PREMER AQUÍ

Por este motivo, esta noticia hase converter nun taboleiro onde, ao longo desde estes días, os distintos profesores e titores van ir subindo o xeito de contactar coas familias, facer un seguemento individualizado do alumnado e establecer os criterios e avaliación e cualificación. 

5º INFANTIL 6º INFANTIL

 1º PRIMARIA 2º PRIMARIA  3º PRIMARIA 4º PRIMARIA  5º PRIMARIA

 6º PRIMARIA

INGLÉS 1º, 3º e 5º EP  INGLÉS 2º, 4º e 6º EP

LENGUA ESO  BIOLOXÍA E XEOLOXÍA ESO FRANCÉS ESO MÚSICA ESO 

FÍSICA Y QUÍMICA ESO LINGUA 1ºESO LINGUA 2º-4º ESO CULTURA CIENTÍFICA 4ºESO

MATEMÁTICAS 1º e 2º ESO/ ACADÉMICAS  PLÁSTICA ESO ECONOMÍA ESO

 MATEMÁTICAS APLICADAS 3º e 4º ESO  TIC 4º ESO RELIGIÓN ESO SOCIAIS ESO

 INGLÉS ESO  TECNOLOXÍA 2º E 3º ESO TECNOLOGÍA 4º ESO CAP ESO 

LATÍN ESO EDUCACIÓN FÍSICA ESO

 

CPR Ayala

Si te interesa nuestra propuesta educativa
solicita más información