Instrumento de información, de aprendizaje, de comunicación y encuentro

Sigue toda la actualidad del centro
y programación de eventos

Información sobre as tarefas do alumnado 16-3-2020 ata o 30-3-2020

De acordo con coas Instrucións do 13 de marzo de 2020, provisionais dirixidas ás direccións dos centros educativos de ensino non universitario sobre a concreción das medidas a adoptar  en relación coa pandemia covid-19 para os vindeiros 14 días naturais contados dende o 16 de marzo de 2020, o centro, e seguindo o epígrafe 3.1 “3.1 O centro disporá das medidas precisas para facilitar a continuidade do proceso de aprendizaxe do alumnado fóra do ámbito escolar” desde o CPR Ayala procederemos cada luns a enviar actividades semanais para que o alumnado continúe a realizar tarefas no ámbito doméstico.

 

Enlace a medidas do 12-03-2020                                                                                   Enlace a novas instrucións do 13-03-2020

CPR Ayala

Si te interesa nuestra propuesta educativa
solicita más información