Instrumento de información, de aprendizaje, de comunicación y encuentro

Sigue toda la actualidad del centro
y programación de eventos

Información e documentación para o proceso de admisión 22-23

A partir do vindeiro luns día 1 de marzo (Non lectivo no centro ata o 3) ábrese o prazo de presentación de solicitudes de admisión para o vindeiro curso. prazo rematará o 22 de marzo (inclusive). As devanditas solicitudes poderanse facer de xeito PRESENCIAL ou a través da web admisionalumnado da Consellería de Educación.

Lembramos ás familias que este procedemento é de aplicación para alumnado novo que queira obter praza no centro para o vindeiro curso.

_DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA A SOLICITUDE

  • ANEXO II: descargable AQUÍ ou para recollerna Secretaría do centro en horario de tarde (Lunsmércoresxoves e venres de 16:30 h a 18:30 h e martes de 16:30 h a 18:00h). O documento presentarase  asinado por  ambos  proxenitores.
  • Certificación do nivel académico que acredite o acceso ao curso que se solicita. (Certificado de Matrícula, en cursos superiores a 4º de EI).
  • Padrón municipal. 
  • Fotocopia do libro de familia. 
  • DNI, NIE ou pasaporte da nai, pai e alumna/o (no caso de telo) 
  • Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio, de ser o caso.
  • Documentación para baremaxe** (Ver táboa de criterios na PÁXINA 3 do ANEXO II)

_HORARIO DE ATENCIÓN PARA A RECOLLIDA/ENTREGA DE SOLICITUDES

A partir do xoves 3 e ata o 22 de marzo inclusive co  seguinte horario.(Lunsmércoresxoves e venres de 16:30h a 18:30h e martes de 16:30h a 18:00)

_CALENDARIO DE PUBLICACIÓN DE LISTAS E MATRICULACIÓN

► Listaxe provisional de admitidos para o curso 2022-2023.

Informamos de que antes do 25 de abril serán publicadas no taboleiro de entrada do centro as listas provisionais de admitidos no vindeiro curso 2022-2023.

► Listaxe definitiva de admitidos para o curso 2022-2023

As listaxes definitivas de admitidos serán publicadas antes do 15 de maio.

Impugnación das listas definitivas: No caso de centros privados concertados poderán formular unha reclamación. Nambos casos perante o Xefe Territorial no  prazo dun mes contado a partir do día seguinte da súa publicación.

Matriculación 

Informamos dos prazos do periodo de matriculación do alumnado para o curso 2021-2022.

  • Educación Infantil e Educación Primaria do 20 ao 30 de xuño. 
  • Educación Secundaria  do 25 de xuño ao 10 de xullo. 
  • Desde as citadas datas terán á súa disposición no centro os impresos de matriculación.

 

**Pódese achegar documentación xustificativa dos criterios de baremo xunto coa solicitude de admisión ou, de ser necesaria devandita documentación, poderán entregala de forma presencial ANTES DO 7 DE ABRIL. Para axilizar os trámites en caso de ser necesarios, recomendamos aportar esa documentación xunto coa solicitude de admisión.

CPR Ayala

Si te interesa nuestra propuesta educativa
solicita más información