Instrumento de información, de aprendizaje, de comunicación y encuentro

Sigue toda la actualidad del centro
y programación de eventos

CRITERIOS DE BAREMAXE E ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO

CRITERIOS DE BAREMAXE 

CRITERIO 

PUNTUACIÓN 

Irmáns no centro 

Primeiro irmán 

8 puntos 

Segundo e seguintes 

2 ptos. cada un

Traballador do propio centro 

(Non acumulables) 

3 puntos 

Proximidade do domicilio familiar1 

Na área de influencia 

6 puntos 

En áreas limítrofes 

3 puntos 

Noutras áreas 

0 puntos 

Lugar de traballador do pai, nai ou titor1

Na área de influencia 

4 puntos 

En áreas limítrofes 

2 puntos 

Noutras áreas 

0 puntos 

Condición de familia numerosa 

De categoría ESPECIAL 

3 puntos 

De categoría XERAL 

2 puntos 

Condición de familia monoparental 

2 puntos 

Renda per cápita da unidade familiar IPREM

Ingresos inferiores a 0,5 veces o IPREM 

3 puntos 

Ingresos = ou superiores a 0,5 e inferiores a 0,75 veces o IPREM 

2 puntos 

Ingresos = ou superiores a 0,75 veces o IPREM 

1 punto 

Ingresos iguais ou superiores ao IPREM 

0 puntos 

Discapacidade 

Da alumna ou alumno 

4 puntos 

Da nai, pai ou titor 

3ptos.cada un 

Irmán ou irmá 

1 punto 

Criterio complementario do centro 

Filla/o de antiga/o alumna/o do centro

1 punto 

En caso de empate na baremaxe, as letras de prioridade que afectan ao primeiro apelido serán as letras "W" e "S"; así mesmo, afectan ao segundo apelido as letras "B" e "F".

“IPREM” anual a aplicar=6.454,03€ 

(con exclusión das pagas extraordinarias) 

1. Non acumulables. 

2. Será a suma das casillas da base impoñible xeral (Casilla 435) e da base impoñible de aforro (Casilla 460) da declaración da renda de 2019 (Suma dos resultados dos dous cónxuxes cando a declaración se faga de xeito individual) , dividido entre o número de membros da unidade familiar referida a data 28 de febreiro de 2021. 

ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO

Polo sur coa Estrada de Castela ata a rotonda da Estrada de Cedeira (Freixeiro), pola que se continúa ata o límite do Concello de Narón. Polo Norte e polo Oeste os límites son o Concello de Valdoviño e Ferrol.

CPR Ayala

Si te interesa nuestra propuesta educativa
solicita más información