Horario Xeral do Centro

Horario lectivo do centro

	De septiembre a junio:
	
		Educación Infantil e Primaria de 9 a 14 horas
		ESO de 8:45 a 14:15 horas
		As tardes dos martes de 16:20 a 18

Horas e condicións nas que estarán disponibles para os alumnos cada un dos servicios e instalacions do centro

  • Durante o desenvolvemento dos periodos lectivos os alumnos farán uso da súa aula de grupo. No caso de áreas cunha aula específica (informática, tecnología, aula de apoio, ximnasio,..) o respectivo profesor acompañará os alumnos/as dende a súa clase ata a aula específica tanto ó inicio coma o final da clase.
  • Durante o período de recreo os alumnos permanecerán no patio ou na propia aula baixo a vixilancia dos respectivos profesores de garda de recreo.
  • No servicio de comedor e no tempo posterior os alumnos permanecerán no comedor e no patio respectivamente baixo a vixilancia do persoal colaborador.

Horas e condicions que o centro permanecerá aberto fora do horario lectivo

O centro permanecerá aberto tódolos días de luns a venres de catro a seis da tarde, nestas horas haberá persoal de garda para a atención de calquera membro da comunidade escolar que o precise.

Horarios de docencia

Para consultar os horarios docentes acceda a páxina específica de cada curso.