Departamentos

Departamento de Linguas

Pertencen a este Departamento as asignaturas de Lingua Española, Lingua Galega, Ingés, Francés e Latín

Profesores

Foto vencellada

Iago Fontela Sánchez

Beatriz Galdo Díaz

Latín


Departamento de Ciencias Sociais

Xeografía e Historia Economía Valores Éticos Relixión

Profesores

Carlos Castrillón Doce

Ciencias Sociais


Departamento de Educación Física


Departamento de Educación Plástica, Visual, Audiovisual e Música


Departamento de Orientación e Educación Especial

Profesores

Foto vencellada

María Eugenia del Río Rodríguez

Foto vencellada

Olga Fernández Castrillón


Departamento de Ciencias e Tecnoloxía

Pertencen a este departamento as asignaturas de Matemáticas, Matemáticas Académicas, Matemáticas Aplicadas, Física e Química, Tecnoloxía/Informática, Tecnoloxía, Bioloxía e Xeología, Cultura Científica e Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional.

Profesores

Foto vencellada

María Manuela Díaz Cabanas

Foto vencellada

Carolina Flores Aneiros

Matemáticas

Foto vencellada

Francisco Miguel Rodríguez Pena

Bioloxía e Xeoloxía


Equipos de Ciclo

EQUIPO DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Profesores

Foto vencellada

Ricardo Landrove Lago

Foto vencellada

María Dolores Martínez FontelaEQUIPO DE CICLO EDUCACIÓN INFANTIL

Profesores

Foto vencellada

María Victoria Durán Hermida

Foto vencellada

Verónica García Doce


Foto vencellada

Fernando Martínez Rancaño


EQUIPO DE PRIMEIRO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Profesores

Foto vencellada

María Mercedes Balseiro Graña

Sofía Guzmán Baldonedo

Educación PrimariaEQUIPO DE TERCEIRO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Profesores

Foto vencellada

María Isabel Martínez Fontela

Foto vencellada

Diana García DoceProfesores

Carlos Castrillón Doce

Ciencias Sociais

Foto vencellada

Olga Fernández CastrillónTIC´S

Profesores

Foto vencellada

Carolina Flores Aneiros

Matemáticas

Foto vencellada

Francisco Miguel Rodríguez Pena

Bioloxía e Xeoloxía


Foto vencellada

Miguel Blanco López